12. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi (GMÖK) için değerli çalışmalarınız sözlü veya poster bildiri olarak kabul edilecektir.

Çalışmaların sözlü veya poster bildiri şeklinde kabul edilmesine 12. GMÖK Bilim Kurulu karar verecektir.

Kongreye gönderilecek çalışmalar daha önce başka bir kongrede sunulmamış olmalıdır.

Kabul edilen poster ve sözlü bildirilerin, sorumlu yazar tercihine göre sadece özetleri ya da 10 sayfaya kadar olan tam metinleri ISBN numarası alınmış Elektronik Kongre Bildiri Kitabı’nda basılacaktır.

Bir yazar en fazla iki bildiri ile başvuru yapabilir.

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 31 Ocak 2022’dir. Bildirilerin kabul tarihi 14 Şubat 2022’dir. Kabul edilen bildirilerin yazarların tercihine bağlı olarak Tam Metin’lerin gönderilmesi için son tarih 4 Nisan 2022’dir.

 

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

(Lütfen aşağıdaki kuralları dikkatlice okuyunuz. Yazım kurallarına uymayan bildiri özetleri değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.)

 • Bildiri özetleri bir bilimsel yayının bölümlerini (amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar) içermelidir.
 • Bildiri özetleri, 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde, Microsoft Word programında Times New Roman, 12 punto yazı tipi kullanılarak hazırlanmalıdır. Yazım dili Türkçe’dir.
 • Bildiri özetinin hazırlanmasında “Bildiri Özet Şablonu”nu kullanınız. Bildiri Özetinizi hazırladıktan sonra Word dosyanızı sunumu yapacak kişinin “Adı Soyadı” ile isimlendiriniz. Bildiri Özet Şablonu’nu buradan indirebilirsiniz.
 • Bildirinizin poster veya sözlü olarak sunulması konusundaki tercihler Bildiri Özet Şablonunda belirtilmelidir. Bilimsel Danışma Kurulu bu tercihleri göz önünde bulundurmakla birlikte, bildiri şeklini değiştirme hakkına da sahiptir.
 • Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, değerlendirme sonucu bildiri özetinde belirtilen yazışmalardan sorumlu yazara bildirilecektir.
 • Bildiri özetinin içeriğinden ve dilinden yazar/lar sorumludur.
 • Hazırlanan Bildiri Özet’leri bildiri@gidamuhendisligiogrencikongresi.com adresine Sorumlu Yazar tarafından mail atılmalıdır.
 • Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 31 Ocak 2022’dir.

 

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

 • Poster boyutu, A3 büyüklüğünde (70 x 90 cm) olarak dizayn edilmelidir.
 • GMOK Dijital’de “Poster/Bildiri” olarak kabul edilen çalışmalar, yazarların tercihine göre “Elektronik Kongre Bildiri Kitabı”nda özet veya tam metin olarak basılacaktır.
 • Bildiride öncelikle başlık adı, yazar(lar)ın adı soyadı, bağlı olduğu üniversite veya kurum adı, e-posta adresi yazılmalı ve posterin en üstünde görünmelidir.
 • Bildirilerde özet, giriş, materyal ve yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ile kaynaklar bölümleri yer almalıdır.
 • Özetler en fazla 250 kelime olmalıdır. Özet kısmı 16 punto yazı büyüklüğünde olmalıdır. En az 3 anahtar kelime belirtilmelidir.
 • Posterin sol üst köşesine kongrenin adı ve logosu, sağ üst köşeye ise poster sunanın Üniversite/Fakülte adı ve logosu konulmalıdır.
 • Poster düzeni açık ve anlaşılır olmalı ve yazılar/başlıklar okunabilir büyüklükte verilmelidir. Posterde uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile kullanılmalıdır.
 • Bölüm başlıkları, koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır.Kaynakların yazımında APA 6 kuralarına uyulmalıdır.
 • Poster Bildiri olarak kabul edilen çalışmaların Poster’lerinin gönderilmesi için son tarih 1 Mart 2022’dir.
 • Hazırlanan posterleri lütfen pdf formatında bildiri@gidamuhendisligiogrencikongresi.com  adresine e-posta ile gönderiniz.

 

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

 • Sözlü bildiri sunum süresi 10 dakikadır.
 • GMOK Dijital’de “Sözlü Sunum/Bildiri” olarak kabul edilen çalışmalar, yazarların tercihine göre “Elektronik Kongre Bildiri Kitabı”nda özet veya tam metin olarak basılacaktır.

 

TAM METİN KURALLARI

 • Kabul edilen bildirilerin yazarların tercihine bağlı olarak Tam Metin’lerin gönderilmesi için son tarih 4 Nisan 2022’dir.
 • Tam metin şablonunu indirmek için lütfen tıklayınız.
 • Tam Metin Sözlü Bildiri metnini lütfen docx veya doc formatında bildiri@gidamuhendisligiogrencikongresi.com  adresine e-posta ile gönderiniz.
 • Metin yapısal olarak düzenlenmeli; Özet, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar bölümlerini içermelidir.
 • Tam metinler “Times New Roman” formatında, 11 punto büyüklüğünde ve 1.15 satır aralıklı yazılmalıdır.
 • Tablolar “Bulgular” bölümün içine eklenmelidir.
 • Metin toplamda en fazla üç (şekil, grafik ve/veya resim) figür içermelidir.
 • Kaynakların yazımında APA6 kuralları uygulanmalıdır.