11. GMOK Dijital Platformda gerçekleştirilecek olup, değerli çalışmalarınız sözlü veya poster bildiri olarak kabul edilecektir.

Kongreye gönderilecek çalışmalar daha önce yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere başka bir kongre dergi vb. yere gönderilmemiş olmalıdır.

Çalışmaların sözlü veya poster bildiri şeklinde kabul edilmesine 11. GMOK Dijital Bilim Kurulu karar verecektir.

11. GMOK Dijital’de poster bildiri olarak kabul edilen çalışmaların Özeti; sözlü bildiri olarak kabul edilen çalışmaların Tam Metni Elektronik Kongre Bildiri Kitabı’nda basılacaktır.

Bir yazar en fazla iki bildiri ile başvuru yapabilir.

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 07 Şubat 2021’dir.

 

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

(Lütfen aşağıdaki kuralları dikkatlice okuyunuz. Yazım kurallarına uymayan bildiri özetleri değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.)

 • Bildiri özetleri bir bilimsel yayının bölümlerini (amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar) içermelidir.
 • Bildiri özetleri, 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde, Microsoft Word programında Times New Roman, 12 punto yazı tipi kullanılarak hazırlanmalıdır. Yazım dili Türkçe’dir.
 • Bildiri özetinin hazırlanmasında “Bildiri Özet Şablonu”nu kullanınız. Bildiri Özetinizi hazırladıktan sonra Word dosyanızı sunumu yapacak kişinin “Adı Soyadı” ile isimlendiriniz. Bildiri Özet Şablonu’nu buradan indirebilirsiniz.
 • Bildirinizin poster veya sözlü olarak sunulması konusundaki tercihler Bildiri Özet Şablonunda belirtilmelidir. Bilimsel Danışma Kurulu bu tercihleri göz önünde bulundurmakla birlikte, bildiri şeklini değiştirme hakkına da sahiptir.
 • Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, değerlendirme sonucu bildiri özetinde belirtilen yazışmalardan sorumlu yazara bildirilecektir.
 • Bildiri özetinin içeriğinden ve dilinden yazar/lar sorumludur.
 • Hazırlanan Bildiri Özet’leri bildiri@gidamuhendisligiogrencikongresi.com adresine Sorumlu Yazar tarafından mail atılmalıdır.
 • Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 07 Şubat 2021’dir.

 

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

 • Poster boyutu, A3 büyüklüğünde (30 x 42 cm) olarak dizayn edilmelidir.
 • Bildiride öncelikle başlık adı, yazar(lar)ın adı soyadı, bağlı olduğu üniversite veya kurum adı, e-posta adresi yazılmalı ve posterin en üstünde görünmelidir.
 • Bildirilerde özet, giriş, materyal ve yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ile kaynaklar bölümleri yer almalıdır.
 • Özetler en fazla 250 kelime olmalıdır. Özet kısmı 16 punto yazı büyüklüğünde olmalıdır. En az 3 anahtar kelime belirtilmelidir.
 • Posterin sol üst köşesine kongrenin adı ve logosu, sağ üst köşeye ise poster sunanın Üniversite/Fakülte adı ve logosu konulmalıdır.
 • Poster düzeni açık ve anlaşılır olmalı ve yazılar/başlıklar okunabilir büyüklükte verilmelidir. Posterde uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile kullanılmalıdır.
 • Bölüm başlıkları, koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır.Kaynakların yazımında APA 6 kuralarına uyulmalıdır.
 • Poster Bildiri olarak kabul edilen çalışmaların Poster’lerinin gönderilmesi için son tarih 03 Mart 2021’dir.
 • Hazırlanan posterleri lütfen pdf formatında bildiri@gidamuhendisligiogrencikongresi.com  adresine e-posta ile gönderiniz.

 

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

 • Sözlü bildiri sunum süresi 10 dakikadır.
 • GMOK Dijital’de “Sözlü Sunum/Bildiri” olarak kabul edilen çalışmalar, “Elektronik Kongre Bildiri Kitabı”nda “Tam Metin Sözlü Bildiri” olarak basılacaktır.
 • Sözlü Bildiri olarak kabul edilen çalışmaların Tam Metin’lerinin gönderilmesi için son tarih 05 Mart 2021’dir.
 • Tam metin şablonunu indirmek için lütfen tıklayınız.
 • Tam Metin Sözlü Bildiri metnini lütfen docx veya doc formatında bildiri@gidamuhendisligiogrencikongresi.com  adresine e-posta ile gönderiniz.
 • Metin yapısal olarak düzenlenmeli; Özet, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar bölümlerini içermelidir.
 • Tam metinler “Times New Roman” formatında, 12 punto büyüklüğünde ve 1.5 satır aralıklı yazılmalıdır.
 • Tablolar “Bulgular” bölümün içine eklenmelidir.
 • Metin toplamda en fazla üç (şekil, grafik ve/veya resim) figür içermelidir.
 • Kaynakların yazımında APA6 kuralları uygulanmalıdır.