KONGRE ONURSAL BAŞKANI

Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü

KONGRE BAŞKANLARI

Prof. Dr. Mihriban KORUKLUOĞLU, Bursa Uludağ Üniversitesi

İlknur MENLİK, TGDF Genel Sekreteri

KONGRE SEKRETERYASI

Doç. Dr. Bige İNCEDAYI, Bursa Uludağ Üniversitesi

Dr. Azime ÖZKAN KARABACAK, Bursa Uludağ Üniversitesi

Araş. Gör. Özüm ÖZOĞLU, Bursa Uludağ Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ömer Utku ÇOPUR Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Mihriban KORUKLUOĞLU Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Vildan UYLAŞER Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Ozan GÜRBÜZ Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Tülay ÖZCAN Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Canan Ece TAMER Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Yasemin ŞAHAN Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Lütfiye YILMAZ ERSAN Bursa Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT Bursa Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Nihal TÜRKMEN EROL Bursa Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşegül KUMRAL Bursa Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Bige İNCEDAYI Bursa Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Sine ÖZMEN TOĞAY Bursa Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Senem SUNA Bursa Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Senem KAMİLOĞLU BEŞTEPE Bursa Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Gülşah ÖZCAN SİNİR Bursa Uludağ Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Perihan YOLCİ ÖMEROĞLU Bursa Uludağ Üniversitesi
Dr. Azime ÖZKAN KARABACAK Bursa Uludağ Üniversitesi
Araş. Gör. Ertürk BEKAR Bursa Uludağ Üniversitesi
Araş. Gör. Özüm ÖZOĞLU Bursa Uludağ Üniversitesi
Araş. Gör. Taha Turgut ÜNAL Bursa Uludağ Üniversitesi
Serkan DURMUŞ TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı
Neslihan YILMAZ TMMOB Gıda Mühendisleri Odası  Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Gökçe KESER Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Müh. Böl. Doktora Öğrencisi
Melike CİNİVİZ Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Müh. Böl. Doktora Öğrencisi
Pınar DİLMENLER Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Müh. Böl. Doktora Öğrencisi
Senanur DURGUT Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Müh. Böl. Doktora Öğrencisi
Büşra MÜFTÜOĞLU Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Müh. Böl. Öğrencisi, Gıda Topluluğu Başkanı
Zehra DOMBAYCIGİL Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Müh. Böl. Öğrencisi, TMMOB GMO Öğrenci Temsilcisi

BİLİM KURULU*

Prof. Dr. Esra ÇAPANOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Utku ÇOPUR, Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Kenan Sinan DAYISOYLU, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Zerrin ERGİNKAYA, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan GÖKÇE Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya GÜL Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Ozan GÜRBÜZ, Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Aynur Gül KARAHAN ÇAKMAKÇI Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa KARAKAYA Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mihriban KORUKLUOĞLU, Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Tülay ÖZCAN, Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Filiz ÖZÇELİK, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Yasemin ŞAHAN, Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer ŞİMŞEK, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Canan Ece TAMER, Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Vildan UYLAŞER, Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Sedat VELİOĞLU, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Lütfiye YILMAZ ERSAN, Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Remziye YILMAZ, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Enes DERTLİ, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Bige İNCEDAYI, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Selin KALKAN Giresun Üniversitesi

Doç. Dr. Senem KAMİLOĞLU BEŞTEPE, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşegül KUMRAL, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Gülşah ÖZCAN SİNİR,  Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Sine ÖZMEN TOĞAY, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Senem SUNA, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Nihal TÜRKMEN EROL, Bursa Uludağ Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Negin AZARABADİ, İstanbul Gelişim Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek DÜLGER, Kocaeli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZDAL, Okan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Elif SAVAŞ, Balıkesir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TORUN, Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi FAHRİ YEMİŞÇİOĞLU, Ege Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ, Sabahattin Zaim Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Perihan YOLCI ÖMEROĞLU, Bursa Uludağ Üniversitesi

*Bilim Kurulu listesi ünvana ve soyadların alfabetik sıralamasına göre hazırlanmıştır.