BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ömer Utku ÇOPUR, Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Kenan Sinan DAYISOYLU, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Zerrin ERGİNKAYA, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Ozan GÜRBÜZ, Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Mihriban KORUKLUOĞLU, Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Tülay ÖZCAN, Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Yasemin ŞAHAN, Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Canan Ece TAMER, Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Vildan UYLAŞER, Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Lütfiye YILMAZ ERSAN, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Bige İNCEDAYI, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Senem KAMİLOĞLU BEŞTEPE, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşegül KUMRAL, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Sine ÖZMEN TOĞAY, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Senem SUNA, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Nihal TÜRKMEN EROL, Bursa Uludağ Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Perihan YOLCI ÖMEROĞLU, Bursa Uludağ Üniversitesi

Araş. Gör. Dr. Gülşah ÖZCAN SİNİR,  Bursa Uludağ Üniversitesi